Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej


„Podstawy osobistej przedsiębiorczości”:

 • analiza potrzeb i możliwości ich zaspokajania,
 • ustalanie priorytetów,
 • konstruowanie harmonogramu działań,
 • proces monitorowania i ewaluacji prowadzonych działań,
 • wykorzystanie narzędzi elektronicznych w podejmowanych działaniach – w tym narzędzi elektronicznych służących do porozumiewania się na odległość opartych na połączeniu internetowym,
 • prawa i zobowiązania obywatelskie,
 • korzystanie z oferty lokalnych podmiotów w obszarze kulturalnym, sportowym, prozdrowotnym itp.

„ABC domowego budżetu”:

 • planowanie i kontrolowanie domowego budżetu,
 • oszczędzanie,
 • domowy budżet w sytuacji kryzysowej.

„ABC zdrowia”:

 • zajęcia z zakresu aktualnej sytuacji epidemicznej, zasad higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego,
 • zajęcia z zakresu fizjoterapii,
 • zajęcia z zakresu dietetyki.

„Grupowe poradnictwo prawne”:

 • tematyka obszarów problemowych dla uczestników KIS.

„Grupowy trening umiejętności społecznych”


„Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej dla lokalnej społeczności”:

 • praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych w trakcie udziału w zajęciach w KIS: organizacja przez uczestników KIS lokalnego wydarzenia (praca metodą projektu):
 • uczestnicy KIS wymyślą wydarzenie,
 • uczestnicy KIS przygotują wydarzenie organizacyjnie i finansowo,
 • uczestnicy KIS przeprowadzą wydarzenie,
 • uczestnicy KIS rozliczą i podsumują wydarzenie.

Indywidualne poradnictwo


Indywidualne poradnictwo prawne.


Indywidualne poradnictwo psychologiczne.


Zajęcia z zakresu reintegracji  zawodowej


„Podstawy ekonomii społecznej”:

 • idea i podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • spółdzielnia socjalna jako jedna z aktywnych możliwości podjęcia zatrudnienia.

„Grupowe doradztwo zawodowe”:

 • aktualny rynek pracy,
 • aktywne i pasywne poszukiwanie pracy,
 • kontakt z potencjalnym pracodawcą,
 • praca najemna a prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenia  zawodowe


 • Ułatwiające podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku.
 • Indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości zawodowych uczestników KIS.
 • O charakterze edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy) lub zawodowym (umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ściśle określonym stanowisku pracy).