Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej


Warsztaty integracyjne:

 • Integracja grupy.
 • Poznanie się członków grupy.
 • Budowanie zespołu.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu fizjoterapii: „Kręgosłup i jego zdrowie”:

 • Zagadnienia teoretyczne związane z bólami kręgosłupa.
 • Dbanie o poszczególne odcinki kręgosłupa.
 • Prezentacja ćwiczeń kręgosłupa możliwych do wykonania w warunkach domowych.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu sportu:

 • Znaczenie aktywności fizycznej.
 • Możliwości uprawiania sportu na terenie gminy Poniatowa.
 • Wykorzystanie różnego rodzaju form aktywizacyjnych, np. ogólnorozwojowe zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego (w tym dostępnego na terenie gminy Poniatowa, np. siłownie zewnętrzne).
 • Niestandardowa aktywność fizyczna oraz możliwości jej uprawiania na terenie gminy Poniatowa.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu rekreacji:

 • Znaczenie rekreacji.
 • Możliwości uprawiania rekreacji na terenie gminy Poniatowa.
 • Możliwości turystyczne na terenie gminy Poniatowa.
 • Praktyczna umiejętność planowania własnej rekreacji.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach codziennych (np. zasłabnięcie, omdlenie, utrata przytomności, poparzenie, zwichnięcie, złamanie, zakrztuszenie, zadławienie, zatrucie lekami).
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji wypadku komunikacyjnego.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu dietetyki:

 • Dietetyka w życiu codziennym.
 • Specyfika odżywiania się człowieka w różnym wieku: od dzieciństwa po starość.
 • Odżywianie się w przypadku różnych schorzeń.

Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – zajęcia z zakresu uzależnień:

 • Cechy charakterystyczne uzależnienia.
 • Mechanizmy uzależnienia.
 • Rodzaje uzależnień.
 • Skutki uzależnień.
 • Proces zdrowienia osoby uzależnionej.
 • Rola członków rodziny w procesie zdrowienia osoby uzależnionej.

Akademia Kultury „Znaczenie kultury w życiu codziennym”:

 • Kultura jako czynnik integrujący społeczeństwo.
 • Rola procesów kulturyzacji w stawaniu się członkiem społeczeństwa.
 • Znaczenie kultury w kształtowaniu osobowości człowieka.
 • Oferta kulturalna na terenie gminy Poniatowa.
 • Możliwość współtworzenia przez mieszkańców oferty kulturalnej w gminie Poniatowa.

Akademia Społeczna „Ja w społeczeństwie”:

 • Podstawowe informacje na temat Polski jako państwa.
 • Rys historyczny Polski.
 • Polska jako członek organizacji międzynarodowych.
 • Społeczeństwo polskie.
 • Ustawa zasadnicza.
 • Analiza własnych preferencji i możliwości uczestników w obszarze zainteresowań.
 • Analiza lokalnych możliwości aktywnego realizowania zainteresowań uczestników.

Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe:zajęcia z zakresu obsługi komputera:

 • Podstawy bezpiecznej obsługi sprzętu komputerowego.
 • Podstawy obsługi programu tekstowego.
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego.
 • Podstawy korzystania z Internetu.
 • Wykorzystanie smartfona, tabletu jako sprzętu komputerowego.

Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe: nauka domowego budżetowania:

 • Planowanie budżetu domowego.
 • Analizowanie i kontrolowanie budżetu domowego.
 • Oszczędzanie pieniędzy.
 • Pożyczanie pieniędzy.
 • Domowy budżet w sytuacji kryzysowej.
 • Narzędzia domowego budżetowania.

Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej


Doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe i doradztwo indywidualne:

 • Rynek pracy.
 • Poszukiwanie pracy.
 • Rozmowa z pracodawcą.
 • Ja – pracownik (prawo pracy, etyka pracy).
 • Działalność gospodarcza.
 • Praca za granicą: jak ustrzec się kłopotów, charakterystyka pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Wolontariat szansą rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Ekonomia społeczna.

Zajęcia z zakresu podstaw ekonomii społecznej „Ekonomia społeczna Twoją szansą”:

 • Idea i podmioty ekonomii społecznej.
 • Przedsiębiorstwa społeczne.
 • Spółdzielnia socjalna: cechy i cele, aspekty prawne założenia i rejestracji spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, zasady rachunkowości w spółdzielni socjalnej, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, wsparcie finansowe z Funduszu Pracy, zarządzanie spółdzielnią socjalną i jej strukturą organizacyjną.

Indywidualne poradnictwo


Indywidualne poradnictwo prawne.


Indywidualne poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.


Szkolenia zawodowe


 • Ułatwiające podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku.
 • Indywidualnie dobrane do potrzeb i możliwości zawodowych uczestników KIS (w ramach doradztwa zawodowego).
 • O charakterze edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy) lub zawodowym (umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ściśle określonym stanowisku pracy).