Najpierw skontaktować się bezpośrednio z KIS w Poniatowej:
telefonicznie: 796 619 536 lub mailowo: spoldzielnia@spns-tulipan.pl


Następnie niezbędne będzie zawarcie kontraktu socjalnego (swego rodzaju umowy) z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie swojego zamieszkania. Ponadto w/w pracownik socjalny wypisze skierowanie do KIS w Poniatowej.


Kolejny krok to podpisanie deklaracji uczestnictwa w KIS w Poniatowej.


Każdy uczestnik KIS w Poniatowej, na początku swojego uczestnictwa, jest diagnozowany pod kątem posiadanych zasobów i możliwości – diagnoza ta odbywa się podczas indywidualnych spotkań z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem.


Po w/w diagnozie KIS opracowuje dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania obejmujący poniższe formy uczestnictwa w KIS.


Potem następuje cykl zajęć grupowych dotyczących funkcjonowania społecznego oraz zawodowego.


W międzyczasie uczestnik może skorzystać z indywidualnego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego, doradcy zawodowego.


Ponadto uczestnik ma możliwość wziąć udział w szkoleniu zawodowym: edukacyjnym (jak kurs prawa jazdy) lub przygotowującym do pracy na konkretnym stanowisku.


Zakończenie uczestnictwa w KIS uczestnik podsumowuje na indywidualnym spotkaniu, np. z doradcą zawodowym, psychologiem.


Całe uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej trwa co najmniej sześć miesięcy. Osoba, która uczestniczyła w KIS w Poniatowej przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy oraz zrealizowała postanowienia w/w kontraktu socjalnego i otrzymała od Spółdzielni Socjalnej Centrum Usługowe „TULIPAN” zaświadczenie o zakończeniu uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Poniatowej – staje się absolwentem klubu integracji społecznej (w myśl przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym).