Czym jest spółdzielnia socjalna Tulipan?


Spółdzielnia socjalna to specyficzny podmiot prawny, łączący w sobie elementy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Celem spółdzielni jest pomoc jej członkom w powrocie do aktywności w życiu społecznym, w tym: do aktywności na rynku pracy.

Taki rodzaj podmiotu prawnego daje szansę osobom zagrożonym wykluczeniem, m.in. osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym czy osobom do trzydziestego roku życia nie posiadającym zatrudnienia.


Jakie są zalety spółdzielni socjalnej?

Spółdzielnia socjalna to demokratyczny sposób zarządzania, w którym głosy wszystkich pracowników są tak samo ważne, jeśli idzie o jej dalsze funkcjonowanie i rozwój. To szansa na to, by osoby potencjalnie mogące zostać wykluczonymi kształtowały w pełni swoje życie zawodowe; często przy większych pokładach odpowiedzialności niż ma to miejsce w zwykłych przedsiębiorstwach.


Na co trzeba zwrócić uwagę przy pracy w spółdzielni socjalnej?

Trzeba jednak pamiętać, że to co stanowi o wartości spółdzielni socjalnej, w czym tkwi jej potencjał, może również prowadzić do niepowodzeń. Silnie widoczny socjalny, a więc ludzki, charakter przedsiębiorstwa świadczy o uzależnieniu sukcesu firmy od tego, jak układa się współpraca między jej pracownikami. Członkowie spółdzielni socjalnej za możliwość uniknięcia wykluczeniu zawodowo-społecznemu muszą odpłacić pokładami odpowiedzialności.

Jest to typ przedsiębiorstwa, w którym konieczne jest sprawne komunikowanie się, wypracowywanie kompromisów, troska o wspólny interes. W tej kwestii niezmiernie ważne jest rozwiązywanie konfliktów, jak również prowadzenie negocjacji. Spółdzielnia socjalna jest więc kuźnią kreatywności i wielu możliwości.

Spółdzielnia socjalna to rodzaj działalności, który stanowi szansę dla osób pragnących rozwoju, chcących mieć istotny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. To wreszcie rodzaj firmy, w której ludzkie zasoby są niemożliwe do zastąpienia i konieczne do wypracowania są demokratyczne zasady działania.